Meslek Yüksekokulu Staj Başvuruları

Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar:

1. Öğrenci staj yapacağı kurumu staj yönergesine uygun olarak kendisi seçer ve başvurur.

2. İlgili kurum staj için öğrenciyi kabul ettikten sonra, öğrenci Zorunlu Staj Sigorta Formu’nu üç nüsha halinde doldurarak bölüm sekreterliği, danışmanına ve staj yapacağı kuruma onaylattıktan sonra  zorunlu staj sigorta girişi için  iki fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce MYO Sekreterliği’ne teslim eder. (Böylece staj yapacak her öğrenci için iş kazası ve mesleki hastalıklara karşı sigorta girişi muhasebe tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde staj geçersiz sayılacaktır.)

3. Öğrenci Staj Defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak  gün gün yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiğinde bir iş günü için  birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı iş gününün tarihi atılır. Yapılan işler ile ilgili fotoğraflar şekiller, şemalar da ilgili çalışma günü sayfasına yerleştirilmelidir. Bir sayfaya sığmayacak boyuttaki görseller o günün sayfasında belirtilmek üzere ek olarak staj defterinin arkasına iliştirilebilir. (Ya da CD olarak verilebilir.)

4. Staj sonunda aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak staj komisyonuna teslim edilir.

  • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde  staj komisyonuna ulaştırılır.)
  • Staj Defteri (Staj defteri dosyasının her sayfası her gün için yaptığınız işlerin ayrıntılarını yazacağınız sayfanın formatıdır.  Staj defterini bilgisayarda doldurabilir ya da basıp el ile doldurabilirsiniz. Stajı tamamladığınızda defter komisyona basılı ve spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)

5. Örnek staj defteri ve tüm açıklamalar için MYO staj prosedürü

Staj Komisyonu Üyeleri

Yard. Doç. Dr. Canan MAMATİ

Öğr. Gör. Murat BAŞKAN

Öğr. Gör. Feyza Çağla Oran

Öğr. Gör. Hatice Pınar Mutlu