Zorunlu Staj

Meslek Yüksekokulu Staj Başvuruları

1. Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar:

  • Zorunlu staj başvuruları https://kariyer.khas.edu.tr web sitesinden yapılmaktadır.
  • Öğrenciler Kariyer web sitesine Khas Wi-Fi kullanıcı adı ve parolası ile girerler. Wi-fi kullanıcı adını bilmeyen öğrenciler Bilgi İşlem Merkezi’nden öğrenebilir.
  • Öğrenci staj yapacağı kurumu, bağlı olduğu fakültenin / yüksekokulun "Staj Yönergesi"ne uygun olarak, Kariyer Ofisi’nin web sitesinde bulunan güncel staj ilanlarından yararlanarak seçer.
  • Web sitesinde yayınlanan ilanlara ilgili ders kodlarını seçerek başvuru başvuru yapabilir ve başvurusunu danışman hocasına yönlendirebilir.
  • Web sitesinde olmayan bir şirkette Staj imkânı bulan öğrenci Staj sürecini "Yeni Firma Ekle" seçeneği ile başlatabilir. Bu seçenekte firma ile ilgili gerekli tüm bilgileri girerek başvurusunu danışman hocasına iletebilir.

2. Öğrenci Staj Defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak 30 gün için yazarak doldurur. (Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır, gerektiğinde bir iş günü için birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı iş gününün tarihi atılır. Yapılan işler ile ilgili fotoğraflar şekiller, şemalar da ilgili çalışma günü sayfasına yerleştirilmelidir. Bir sayfaya sığmayacak boyuttaki görseller o günün sayfasında belirtilmek üzere ek olarak staj defterinin arkasına iliştirilebilir. (Ya da CD olarak verilebilir.)

3. Staj sonunda aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak staj danışmanlarına teslim edilir.

  • Staj Değerlendirme Formu (Öğrenci staja başladığında bu formu staj yapacağı kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü bir şekilde staj komisyonuna ulaştırılır.)
  • Staj Defteri (Staj defteri dosyasının her sayfası her gün için yaptığınız işlerin ayrıntılarını yazacağınız sayfanın formatıdır. Staj defterini bilgisayarda doldurabilir ya da basıp el ile doldurabilirsiniz. Stajı tamamladığınızda defter komisyona basılı ve spiral ciltli olarak teslim edilmelidir.)

4. Staj Defteri Örneği ve Staj Değerlendirme Formu Örneği

Staj Danışmanları

Prof. Dr. Nihat Berker - Mekatronik Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi A. İrem Keskin - Dış Ticaret Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi A. İrem Keskin - Bankacılık ve Sigortacılık Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Taner Arsan - Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Talat Balca Arda Güney - Grafik Tasarımı Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nezaket Defne Karaosmanoğlu - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Görçün - Lojistik Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Akçalı - Radyo ve Televizyon Teknolojisi Program Başkanı