Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN

 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÖRÇÜN
Program Başkanı

Geldiğimiz süreçte eskiden olduğu gibi klasik lojistik yöntemleri uygulanmamakta, ulaştırma ve lojistik sektöründeki prosedürler en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamaların başında Türk ulaştırma sektörünün dünya ulaştırma sektörüne entegrasyonu gelmektedir. Dolayısıyla verilmesi düşünülen eğitimler yalnızca teorik değil büyük oranda pratik ve değer yaratan, sektörde uygulanabilecek türden bilgileri kapsayacaktır.
Uluslararası Lojistik Ön Lisans Programından mezun olanların çalışma alanları: 
Lojistik işletmeleri, Uluslararası Taşımacılık Firmaları, Sanayi işletmelerinin lojistik departmanlarında Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler. Kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Programı mezunları tüm taşımacılık ve Lojistik Firmaları, Gümrük Müşavirlik Firmaları ile Gümrüklerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ve firmaların ithalat ve ihracat departmanlarında görev alabileceklerdir.

Uluslararası Lojistik Ön Lisans Programından mezun olanlara verilecek unvan: 
Bu programı başarı ile tamamlayanlara Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Meslek Yüksekokulu Uluslararası Lojistik Ön lisans Programı Diploması” ile uzmanlaştıkları alanlara göre. “Lojistik Yöneticisi” veya “Lojistik Uzmanı” unvanı verilmektedir.

Uluslararası Lojistik Ön Lisans Programında Uygulamalı Eğitim 

Uluslararası Lojistik Ön lisans Programı Bilişim teknikleri ve teknolojileri için ihtiyaç duyduğu laboratuvarlar için yüksekokul ve Meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan laboratuvarlardan faydalanacaktır. Sektörel açıdan gereksinim duyulan uygulama çalışmalar sektörel işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler mesleki derslere ilişkin uygulama faaliyetleri ile ilgili olarak Demiryolu taşımacılığı ile ilgili Lojistik derslerinin uygulama bölümlerini RAYDER eğitim binasında ve TCDD tesislerinde görürlerken, karayolu taşımacılığı ile ilgili uygulama derslerini RODER üyesi firmaların bünyesinde, Uluslararası Ticaret ile ilgili uygulamaları ise çözüm ortağı olan dış ticaret firmalarının bünyesinde gerçekleştireceklerdir.

Program Çıktıları:

Lojistik Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlarımız aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Teorik bilgileri gerçek iş hayatındaki durumlara uygulayabilme;
 • İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme;
 • Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklama ve ayırt edebilme;
 • Bir tedarik zinciri içerisinde farklı stok yönetim metotlarını uygulayabilme;
 • Lojistik aktivitelerinin daha iyi performansa ulaşabilmesi için farklı kalite geliştirme tekniklerinden yararlanabilme;
 • Farklı ulaştırma türleri için navlun bedelleri hesaplayabilme;
 • Dünyadaki liman ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediğini açıklayabilme;
 • Ulaştırma, malzeme elleçleme, stok yönetimi, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve ters akışlar gibi lojistik aktivitelerini tanıyabilme;
 • Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava ve deniz taşıma ile çoklu-mod sistemlerini açıklayabilme.

 

Lojistik Programı Ön Lisans Mezunu Öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda Seçebileceği Lisans Bölümleri

 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi