Dr. Ayşe İrem Keskin

Dr.Ayşe İrem Keskin
Program Başkanı

Bankacılık ve Sigortacılık Programı,  finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık ve sigortacılık alanında; para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve orta düzey yönetici ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Yaşanan finansal krizler, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. Bu düzenlemelerle daha güçlü ve kendine yeterli hale gelen sektörde temel ilke ve kavramlarına hakim, yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerinin etkin şekilde danışmanlığını, denetimini  ve pazarlamasını gerçekleştirebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
2 yıllık önlisans eğitimi sürecinde öğrencilere ekonomi, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik meslek dersleri verilmekte sektörün önde gelen kuruluşlarında zorunlu staj yaptırılmaktadır. Süreç sonunda finans sektörünün uygulamalarına kolayca uyum sağlayabilecek öğrenciler yetişmektedir.

Bu amaçla dersler Kadir Has Üniversitesinin deneyimli akademisyenlerin yanında sektörden yetişmiş yöneticiler ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bu öğrencilerimize, eğitim süresince yeterli teorik ve uygulamaya yönelik altyapıyla donatılmış olarak mezun olma imkânı vermektedir.
Bu çerçevede Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, sektörün ihtiyacı olan teorik ve teknik altyapılarıyla nitelikli eleman olarak reel ve finans sektöründe yerlerini almaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri başta olmak üzere finansal sistemde yer alan tüm kuruluşlarda, reel sektörde yer alan işletmelerin finans bölümlerinde ve kamuda istihdam edilmektedirler.
Ayrıca Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri önlisans eğitimleri sonunda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Lisans Programlarına geçiş olanağına sahip bulunmakta ve eğitim hayatlarına devam edebilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçiş Olanağı Bulunan Lisans Bölümleri

 • Aktüerya
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik