Zeynep Üstünipek

Öğr. Gör. Zeynep Üstünipek
Program Başkanı

Teknik ve estetik donanımıyla, geleceğin modern kitle iletişim elemanlarını yetiştirerek, bu konuda yetkin kişileri sektöre kazandırmak için oluşturulmuş bir programdır. Radyo ve televizyon programı tasarlamakla başlayan süreç; program üretmek üzere çekim teknikleri, yapım, yönetim, yapım sonrası aşamalar, yayın süreciyle sona eren bir çalışmadır ve öğrencilerimiz bütün bu aşamaları uygulamalı olarak eğitimleri boyunca öğrenir. Her öğrenci iki yıllık eğitimi boyunca dönem arkadaşlarıyla oluşturduğu ekip çalışması sonucu en az iki kısa film veya reklam, tanıtım filmi üreterek eğitimini tamamlar. Böylece uygulamalı eğitimle, bire bir kendi filmlerini üreterek meslek hayatına daha deneyimli olarak adapte olmaları sağlanır.