Altyapı ve Laboratuvarlar

Okulumuz, yürütülmekte olan programlarla ilgili modern derslikler, kütüphane, konferans salonu ve mükemmel bir laboratuvar altyapısına sahiptir.

Bu altyapıda öncelikle,

  • Biri akıllı tahtalı, 4 adet modern derslik
  • Bilgisayar Laboratuvarı (3 adet)
  • Mikroişlemci ve Mikro Denetleyici Laboratuvarı
  • Elektronik Laboratuvarı
  • Grafik Tasarım MAC Laboratuvarı
  • Elektrik Makineleri, Motorları ve Sürücüleri Laboratuvarı
  • Programlanabilir Denetleyiciler Laboratuvarı
  • Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı

yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler

KHMYO’nun uluslararası ilişkileri üniversite çatısı altında sürdürülmekte olup bu amaçla özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki meslek yüksekokullarıyla işbirliği yapılması hedeflenmiş ve New York eyaletindeki SUNY(The State University of New York) bu işbirliğine son derece olumlu yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu işbirliğinin somut sonuçlarının alınması beklenmektedir.

Sektör ile İlişkiler

Çevremizdeki sanayi kuruluşları ile yakın işbirliği içinde öğrencilerimiz eğitimleri sırasında profesyonel iş yaşamı ile tanışmakta, böylece kariyerleri için daha sağlıklı kararlar almakta ve mezuniyet sonrası iş imkanlarına kavuşmaktadırlar.