Dr. Ayşe İrem Keskin

Dr.Ayşe İrem Keskin
Program Başkanı

Artan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçların uluslararası pazarlardan karşılanmasına yönelik imkânların ve mekanizmaların yaygınlaşması, ülkemiz ve dünya ekonomilerinde uluslararası ticaretin payının yıldan yıla artmasına neden olmaktadır. Uluslararası ticarette yaşanmakta olan söz konusu yoğunlaşma, ihracat ve ithalat operasyonlarının dünyadaki uygulamalara yönelik olarak gerektiği şekilde hızlı, teknik ve hatasız yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum sektörde teknik donanımlı,  iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Dış ticaret programı, tamamen sektörün talep ettiği iş gücünü sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış olup, dersler iktisat, işletme ve dış ticaret teknik ve uygulamalarını kapsamaktadır. 

Derslerden bazıları:  İktisat, Hukuk, İşletme, Dış Ticaret, Pazarlama İlkeleri, Muhasebe, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, İhracat ve İthalat Uygulamaları, Taşıma Operasyonları,  Tedarik Zinciri Yönetimi, Girişimcilik, Dış Ticaretin Finansmanı ve Lojistik’tir. Derslerin işlenmesi öğretim üyeleri ile interaktif katılımın sağlandığı, konularla ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı, ayrıca konuların ödev ve projelerle desteklendiği ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında her öğrencinin dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda olduğu staj, konuların gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yöneliktir.

Programımızdan 2 yıl sonra mezun olanlar iş ve uygulamayı tercih ettikleri takdirde; dış ticaret firmalarında ithalat ve ihracat elemanı, lojistik şirketlerinde depo, stok kontrol, sevkiyat veya operasyon elemanı, bankaların kambiyo departmanlarında teknisyen, gümrük müşavirlik firmalarında uzman, kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda, yine uluslararası ticaret firmalarında pazarlama ve satış elemanı ve uzman pozisyonlarında kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

İki yıllık ön lisans eğitiminin sağladığı iş imkânlarının ötesinde lisans eğitimine devam etmeyi arzu edenler ise Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı aldıkları takdirde, kamu ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık lisans programlarında okuyabilirler.

Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda öğrenimlerine devam ederek lisans diploması almaktadırlar:

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama